Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 5/1/2018 10:36

Thái Nguyên:

Rà soát nhu cầu cơ sở vật chất thực hiện chương trình, SGK mới

Rà soát nhu cầu cơ sở vật chất thực hiện chương trình, SGK mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Nguyên vừa có văn bản về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Trên cơ sở rà soát thực trạng, các địa phương xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (kiên cố hóa; xây dựng, mua sắm bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa) để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó, xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch.

Về thực trạng các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT yêu cầu khái quát về mạng lưới các điểm trường lẻ trước khi thực hiện dồn ghép; thống kê, tổng hợp số liệu theo biểu mẫu; những chủ trương của huyện, thị xã, thành phố về việc dồn ghép các điểm trường lẻ; việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được; thống kê tổng hợp số liệu theo biểu mẫu; những giải pháp đã thực hiện mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương; bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị...

Báo cáo kết quả rà soát của phòng GD&ĐT gửi về Sở trước ngày 10/2/2018.

Lập Phương