Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 14/11/2013 15:48

Rà soát lại chính sách trợ cấp xã hội với HSSV

Rà soát lại chính sách trợ cấp xã hội với HSSV

(GD&TĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân liên quan đến quyết định về chính sách trợ cấp xã hội đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo đục ĐH thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

(GD&TĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân liên quan đến quyết định về chính sách trợ cấp xã hội đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo đục ĐH thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại tất cả các chính sách trợ cấp xã hội đối với HSSV đang học tại các trường đào tạo để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung vào thời điểm thích hợp, bảo đảm đồng bộ, hợp lý, khả thi trên cơ sở khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.

Cùng ngày, tại Văn bản 9527/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan làm rõ số lượng HSSV người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hàng năm; nhu cầu kinh phí bảo đảm và khả năng cân đối ngân sách nhà nước; kiến nghị thời điểm phù hợp để ban hành chính sách bảo đảm tính khả thi; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần trao đổi với Bộ GD&ĐT bảo đảm thống nhất về chính sách đối với học sinh người dân tộc thiểu số học trung cấp nghề và TCCN.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN