Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/11/2017 08:23

Bà Rịa-Vũng Tàu:

Rà soát hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu gửi văn bản đến phòng GD&ĐT các huyện, thành phố yêu cầu báo cáo hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên theo Nghị quyết 08/2012/NQ ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Công văn số 438/HĐND-VP ngày 30/10/2017 về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên theo Nghị quyết 08/2012/NQ, theo đó có nội dung: “Ngày 6/10/2017, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành báo cáo kết quả khảo sát công tác chuẩn bị năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh:

Đời sống thu nhập của giáo viên, nhân viên các trường mầm non rất thấp. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú học 2 buổi/ngày ở mỗi địa phương có sự khác nhau, nhiều huyện chỉ hỗ trợ cho các đối tượng được quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND, nhưng một số huyện không chi".

Để có số liệu báo cáo cho HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT rà soát, thống kê tất cả các đối tượng chưa được hưởng hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định của Nghị quyết 08/2012/NQ của HĐND tỉnh và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Sở trước ngày 15/11/2017 .

Lập Phương