Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/10/2018 06:16

Rà soát công tác giáo dục phòng chống ma túy thâm nhập học đường

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cưòug giáo dục phòng, chống ma túy thâm nhập học đường.

Trong đó, yêu cầu giáo viên, các tổ bộ môn liên quan đến các môn Sinh học, Đạo đức, Giáo dục công dân, Địa lý rà soát, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, lựa chọn nội dung để lồng ghép, tích hợp kiến thức về phòng, chống ma túy vào những bài học cụ thể trong kế hoạch dạy học bộ môn phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, giáo dục và tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa.

Tăng cường và nêu cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục học sinh tránh xa tệ nạn ma túy; đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy thâm nhập học đường; phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin cho công an địa phương để theo dõi, phát hiện, truy bắt các đối tượng lôi kéo, dẫn dẫn dắt, mua bán lẻ chất ma túy cho học sinh, sinh viên.

Phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương và gia đình tiến hành xét nghiệm đối với học sinh, sinh viên khi cần thiết (khi có biểu hiện nghi là sử dụng trái phép chất ma túy).

Các đơn vị lập báo cáo giáo dục phòng, chống ma túy gửi báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 15/11/2018.

Lập Phương

Tin tiêu điểm