Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 1/11/2017 14:39

Hải Dương:

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo ngành Giáo dục

 ảnh minh họa ảnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương vừa có văn bản về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục đích nhằm tạo sự chủ động trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

Đồng thời, tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, góp phần thiết thực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá của tỉnh.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT nêu rõ những tiêu chuẩn của cán bộ đưa vào quy hoạch; việc đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch... Yêu cầu thực hiện rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện xong trước 5/12/2017.

Đối với các tổ chuyên môn và tương đương, hàng năm, các đơn vị thực hiện quy hoạch chức danh tổ trưởng, tổ phó. Quy trình thực hiện các bước sau: tổ thực hiện đánh giá cán bộ; tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ của tổ. Người được trên 50% thành viên tham dự hội nghị bỏ phiếu giới thiệu thì được đưa vào danh sách quy hoạch. Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chỉ xem xét đối với các đối tượng đang quy hoạch.

Lập Phương