Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 6/3/2019 14:49

Quy định thời gian dạy thêm, học thêm trong ngày

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Tiếp theo Công văn số 160/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm học thêm (DTHT), căn cứ tình hình an ninh trật tự của điạ phương, Sở GD&ĐT Đồng Tháp quy định thời gian thực hiện DTHT trong ngày.

Cụ thể: thời gian học buổi sáng từ 7h đến 11h. Buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Buổi tối từ 18h đến 20h.

Công văn này bổ sung quy định về thời gian DTHT trong ngày tại Công văn số 160/SGDĐT-TTr. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vi ̣trực thuộc Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến cha me ̣hoc̣ sinh và toàn xã hội để giám sát việc thực hiện; đồng thời, tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định trên.

Cũng liên quan đến vấn đề DTHT, Sở GD&ĐT Đồng Tháp có công văn khảo sát, chấn chỉnh DTHT hàng năm.

Theo đó, mỗi năm khảo sát ít nhất 1 lần. Tùy tình hình DTHT của đơn vị và địa phương, hiệu trưởng tổ chức khảo sát đột xuất ngoài kế hoạch ít nhất 1 lần. Hiệu trưởng thành lập Ban Khảo sát cho mỗi lần khảo sát.

Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra chuyên ngành việc DTHT, trong đó có việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát, xử lý sau khảo sát trên phạm vi toàn tỉnh.

Phòng GDĐT tổ chức kiểm tra việc DTHT, trong đó có việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát, xử lý sau khảo sát các đơn vị thuộc phòng, trên địa bàn cấp huyện.

Riêng đối với năm học 2018 - 2019, việc khảo sát này được thực hiện từ học kỳ 2, trong đó có khảo sát ít nhất 1 lần định kỳ hoặc đột xuất; các năm học tiếp theo tổ chức từ đầu năm học.

Lập Phương

Tin tiêu điểm