Quảng Trị công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10

HẢI BÌNH - 05:20 11/04/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Với phương thức xét tuyển, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học (4 năm) của người học ở THCS, cụ thể: hạnh kiềm tốt, học lực giỏi: 10 điểm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm; các trường hợp còn lại: 5 điểm.

Riêng học sinh học cấp THCS theo chương trinh VNEN: lấy kết quả rèn luyện và học tập của năm học lớp 8, 9. Mỗi năm nhân đôi kết qua để tính điểm xét tuyển.

Để xét tuyển là tổng số điểm của: điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập 4 năm THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó); điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.

Lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu được giao. Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng mà nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xét từ cao xuống thấp. Nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn năm lớp 9.

Về phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển, môn thi là Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Ngày thi vào 4,5,6/6/2019.

Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: tổng điểm 3 bài thi (không có bài thi nào bị điểm 0); tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học ở THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó); điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.

Riêng điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập ở phương thức này tính như sau: Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 điểm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá: 4 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3 điểm; trường hợp còn lại: 2,5 điểm.

Riêng học sinh học cấp THCS theo chương trình VNEN thì lấy kết quả rèn luyện và học tập của năm học lớp 8, 9. Mỗi năm nhân đôi kết quả để tính điểm xét tuyển.

Trường chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh qua 2 vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Với thi tuyển, môn thi gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (chung) và môn chuyên đăng ký dự thi. Nếu học sinh đăng ký môn chuyên là môn Ngữ văn hoặc Toán hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài; 1 bài thi không chuyên và 1 bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

Tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông DTNT tỉnh kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Trường ngoài công lập căn cứ tinh hình cơ sở vật chất, đội ngũ,... của đơn vị, lập kế hoạch trình sở GD&ĐT phê duyệt, sau đó tổ chức thực hiện.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc