Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 20/7/2019 13:30

Quảng Trị: Cơ sở kinh doanh tư vấn du học hoạt động kém hiệu quả

Hoạt động kinh doanh tư vấn du học gặp nhiều khó khăn.Hoạt động kinh doanh tư vấn du học gặp nhiều khó khăn.

GD&TĐ - Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 6 tháng đầu năm 2019 từ Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết: Có tổng số 9 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đang hoạt động; Cũng từ tháng 1- 6/2019 thông qua các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Quảng Trị có 14 công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập tại Nhật Bản; 3 tại  Hàn Quốc

Về tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 6 tháng đầu năm: Các cơ sở tư vấn du học đều được cấp giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Các cơ sở tư vấn du học là doanh nghiệp hoặc văn phòng đại diện công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nhân viên trực tiếp tư vấn du học đều có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định.

Tuy nhiên tại hầu hết các cơ sở tư vấn du học đều lưu trữ không đầy đủ hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoạt động, hồ sơ đội ngũ làm việc tại trung tâm.

Báo cáo hoạt động theo định kỳ gửi không đầy đủ về Sở GD&ĐT.

Một số cơ sở chưa có kế hoạch và chương trình tư vấn du học bài bản nên hoạt động chưa hiệu quả. Có đơn vị từ khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động đến nay vẫn chưa tư vấn và đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Du học sinh Nhật Bản 

Từ thực trạng trên, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã đề nghị Bộ GD&ĐT có tập huấn về công tác quản lý hoạt động tư vấn du học cho đội ngũ cán bộ các Sở và cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết để Sở kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động tư vấn du học trên địa bàn.

Mặt khác, đề nghị Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ GD&ĐT đưa thông tin các Trung tâm của Tỉnh Quảng Trị đã được Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận hoạt động tư vấn dọc lên trang Web để thuận tiện cho các đơn vị hoạt động.

Đức Trí

Tin tiêu điểm