Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 1/2/2018 10:39

Quảng Ngãi: Sở GD&ĐT tiếp tục được giao quyền tự chủ tài chính

Quảng Ngãi: Sở GD&ĐT tiếp tục được giao quyền tự chủ tài chính

GD&TĐ - Ngày 30/1/2018, Sở Tài Chính Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT tỉnh này về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.

Theo văn bản này, ngày 28/2/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành công văn về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.

Theo đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực GD&ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao..., UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan cấp dưới theo phân cấp) - tạm giao quyền tự chủ tài chính năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như năm 2016 và được thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định của các Nghị định mới.

Như vậy, trong khi Chính phủ chưa ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực GD&ĐT, Sở Tài chính đề nghị Sở GD&ĐT tạm giao quyền tự chủ tài chính năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như năm 2016 và được thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của các Nghị định mới.

Lập Phương

Tin tiêu điểm