Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 8/11/2017 11:12

Quảng Nam công bố đường dây nóng về GD&ĐT

Quảng Nam công bố đường dây nóng về GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Nam vừa có thông báo số 1561/TB-SGDĐT về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GD&ĐT.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của Sở GĐ&DT là: 02353508979; địa chỉ thư điện tử: phananhgiaidap@gmail.com

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thông báo rộng rãi số điện thoại và địa chỉ thư điện tử này đến phụ huynh, học sinh và người dân được biết để tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh kiến nghị nhằm tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của ngành giáo dục tỉnh.

Lập Phương