Giáo dục

Quảng Bình tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học

VĨNH QUÝ - 11:31 15/02/2020
Các cơ sở giáo dục tiếp tục làm vệ sinh trường lớp đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở giáo dục tiếp tục làm vệ sinh trường lớp đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Trong văn bản này, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở GD&ĐT cho học sinh tạm nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để tiếp tục tránh lây lan dịch và làm công tác vệ sinh, khử trùng đảm bảo an toàn trường học trước khi học sinh đến trường.

Sở GD&ĐT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục theo dõi tình hình và làm thật tốt công tác tẩy trùng cơ sở vật chất đảm bảo để học sinh khi quay lại trường có một môi trường sạch sẽ nhất.

Cùng với việc chấp thuận học sinh toàn tỉnh nghỉ học cho đến hết tháng 2/2020, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh đồng thời giữ liên lạc với phụ huynh, học sinh để nắm bắt tình hình sức khoẻ của học sinh trong thời gian nghỉ.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch dạy bù thời gian nghỉ của học sinh đảm bảo khung chương trình năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Vĩnh Quý

Bình luận của bạn đọc