Giáo dục

Phú Yên: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

Ý THẢO - 12:49 15/02/2020
Trong thời gian nghỉ học Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trường học vệ sinh trường lớp để phòng, chống dịch Covid - 19. (Ảnh: Ý Thảo). Trong thời gian nghỉ học Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trường học vệ sinh trường lớp để phòng, chống dịch Covid - 19. (Ảnh: Ý Thảo).

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cho biết các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, kỹ năng sống tạm thười cho học sinh, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trong thời gian nghỉ học, Thủ trưởng các đơn vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương tiếp tục phun thuốc khử khuẩn tại trường học, vệ sinh trường lớp. Cử cán bộ phụ trách, nhân viên y tế trường học tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức phòng, chống dịch bệnh do ngành y tế tổ chức (nếu có). Phân công trực và xử lý công việc theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học qua hệ thống zalo, facebook, email hoặc giảng dạy trực tuyến cho học sinh.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Phú Yên còn nhấn mạnh, các đơn vị cần thực hiện chế độ báo cáo nhanh tình hình, diễn biến của học sinh, cán bộ, giáo viên liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Ý Thảo

Bình luận của bạn đọc