Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 21/2/2017 17:07

Phú Yên: Thực hiện mô hình “Trường - Phường”

Phú Yên: Thực hiện mô hình “Trường - Phường”

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2017.

Một trong những giải pháp Kế hoạch đưa ra là đưa vào kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, quí, lịch tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm học đường.

Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật trong sinh hoạt ngoại khóa bằng các hội thi, hội thảo, diễn đàn về phòng chống bạo lực học đường với các hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, qua đó nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, người lao động và học sinh.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, đồng thời xây dựng các phương án bảo vệ, các tổ, đội, nhóm an ninh, hòm thư tố giác tội phạm.

Phối hợp các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Triển khai đến từng giáo viên dạy học tích hợp giáo dục đạo đức các môn học: Địa lý, Giáo dục công dân, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục quốc phòng, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp… về chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thực hiện mô hình “Trường - Phường”, trong đó chú ý xây dựng kế hoạch phối hợp với công an địa phương, tăng cường trao đổi kênh thông tin với địa phương.

Củng cố hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho hiệu quả nhằm tăng cường mối liên lạc giữa gia đình, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với cha mẹ học sinh.

Lập Phương

Tin tiêu điểm