Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 4/1/2018 09:24

Phú Yên rà soát cơ sở vật chất thực hiện chương trình, SGK mới

Phú Yên rà soát cơ sở vật chất thực hiện chương trình, SGK mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có văn bản về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Trên cơ sở rà soát thực trạng, các đơn vị xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: kiên cố hóa; xây dựng mua sắm bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình.

Từ đó xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch. Đồng thời, đề xuất kiến nghị, phương hướng, giải pháp thực hiện.

Báo cáo kết quả rà soát gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 15/2/2018.

Lập Phương