Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 21/6/2017 14:57

Phú Yên phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 3

Ảnh: Báo Phú YênẢnh: Báo Phú Yên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2018, tất cả các xã của tỉnh Phú Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Thực hiện mục tiêu này, giải pháp đưa ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp để làm cho toàn xã hội nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học.

Nâng cao giáo dục toàn diện thực chất trong nhà trường tiểu học, coi trọng công tác phổ cập giáo dục tiểu học; tạo môi trường học tập thân thiện, hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tăng cường các biện pháp duy trì sĩ số.

Huy động trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập; đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất học đường, trang thiết bị dạy học, củng cố và tổ chức mạng lưới trường, lớp tiểu học phù hợp theo yêu cầu phát triển giáo dục của từng địa phương trong toàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho con em đến trường học tập thuận lợi và an toàn;

Bồi dưỡng và bố trí đội ngũ giáo viên dạy chuyên các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và đủ các bộ môn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; nâng dần hiệu quả đào tạo giáo dục hằng năm để đảm bảo yêu cầu đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học mức 3 đúng tiến độ đề ra.

Phụ đạo cho học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, đảm bảo tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học theo mục tiêu đề ra.

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác phổ cập thường xuyên, giúp các đơn vị đạt chuẩn đúng tiến độ mục tiêu đã đề ra.

Lập Phương

Tin tiêu điểm