Giáo dục

Phú Yên lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

LẬP PHƯƠNG - 11:37 19/07/2018
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, phấn đấu từ năm 2018 đến năm 2020: có 90% trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và 75% trường tiểu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 9 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (5,32%);

Phấn đấu từ năm 2020-2025: có 100% trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và 90% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 18 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (10,65%) theo quy định hiện hành…

Mục tiêu chung là hoàn thiện và đồng bộ hóa các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ CBQL, cán bộ công chức, viên chức để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học;

Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao hiệu quả đào tạo vững chắc, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh;

Duy trì, giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được sau khi công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS tiểu học…

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc