Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 13/3/2017 15:30

Phú Yên không tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017

Phú Yên không tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có văn bản số 65/TB-SGDĐT thông báo về việc không tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017.

Văn bản ghi rõ: Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT Phú Yên sẽ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017 vào quý 1 năm 2017.

Tuy nhiên, theo kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tinh giản biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT phải giảm 60 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp GD&ĐT. Do đó, Sở không còn chỉ tiêu biên chế để tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017.

Hiện nay, Sở GD&ĐT đang xin UBND tỉnh xem xét giảm số lượng biên chế phải tinh giản. Khi nào có chỉ tiêu, Sở sẽ thông báo tuyển dụng sau.

Đối với các giáo viên đang hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc Sở: Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện hợp đồng giảng dạy đến hết tháng 12/2017.

Lập Phương

Tin tiêu điểm