Phú Yên: Huy động triệt để 100% trẻ 5 tuổi ra lớp

HẢI BÌNH - 15:30 12/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu chung là tiếp tục kiểm tra, công nhận duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn PCGDMNTNT hằng năm với yêu cầu đánh giá đúng thực trạng chất lượng giáo dục, huy động triệt để trẻ 5 tuổi chưa ra lớp, đặc biệt quan tâm đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, những xã đạt chuẩn ở mức thấp.

Đồng thời, tăng cường xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Phú Yên tiếp tục đạt chuẩn PCGDMNTNT năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu trên, Phú Yên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho toàn xã hội nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

Nâng cao giáo dục toàn diện thực chất trong trường mầm non, coi trọng công tác PCGDMNTNT; luôn chú trong xây dựng môi trường theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tạo môi trường học tập thân thiện; giữ vững huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp;

Về huy động trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác phổ cập thường xuyên giúp các đơn vị đạt chuẩn đúng tiến độ mục tiêu đã đề ra. Tập huấn nghiệp vụ phổ cập cho Ban chỉ đạo PCGDMN trẻ 5 tuổi cấp huyện và cấp xã.

Theo kế hoạch, tháng 6,7/2020 Ban chỉ đạo PCGDMN trẻ 5 tuổi cấp xã sẽ phối hợp cùng địa phương chỉ đạo các bộ phận tiến hành tái điều tra trẻ ở các độ tuổi. Tháng 9/2020, cấp xã tự kiểm tra và hoàn thành hồ sơ (Sở GD&ĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra hỗ trợ các huyện);

Tháng 10/2020, hoàn thành hồ sơ cấp huyện trình Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi. Tháng 11/2020, tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi các huyện.

Tháng 12/2020, hoàn thành hồ sơ cấp tỉnh trình Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc