Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 7/4/2018 11:27

Phú Yên hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên hướng dẫn các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017 -2018.

Theo đó, về công tác chuẩn bị, Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục đều phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định.

Hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ II và hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 26/5/2018.

Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Các trường THCS chỉ xét 1 lần, trước ngày 29/5/2018. Các trung tâm GDNN -GDTX và các trường THCS có dạy Bổ túc văn hóa: đợt 1, trước ngày 29/5/2018; đợt 2 trước ngày 15/8/2018.

Lập Phương