Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 1/1/2014 14:47

Phú Yên: Giao tự chủ tài chính cho 42 trường

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 42 trường trực thuộc Sở GD&ĐT giai đoạn 2013 - 2015.
Trong số này có 22 trường THPT; 8 Trung tâm GDTX và hướng nghiệp; 1 Trung tâm kỹ thuật THHN tỉnh; 1 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 4 trường phổ thông dân tộc nội trú; 5 trường liên cấp THCS - THPT.

Kinh phí ngân sách cấp đảm bảo chi thường xuyên năm 2013 - năm đầu thời kỳ ổn định và cho cả giai đoạn 2013 - 2015 của các đơn vị là 205.859.588.000 đồng/năm.

Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm chi hoạt động thường xuyên, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định.

Lập Phương