Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/2/2017 13:31

Phú Yên: Danh sách vùng ưu tiên tốt nghiệp THTP, tuyển sinh ĐH-CĐ

Phú Yên: Danh sách vùng ưu tiên tốt nghiệp THTP, tuyển sinh ĐH-CĐ

GD&TĐ - Sở GĐ&ĐT Phú Yên công bố danh sách các vùng ưu tiên xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ và tuyển sinh các cấp học năm 2017.

Tại văn bản này, Sở GD&ĐT đã đưa ra các văn bản pháp lý về danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... được quy định tại các Quyết định của Uỷ ban Dân tộc và miền núi; Quyết định của Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt như sau:

Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc và miền núi về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;

Quyết định số 293/QĐ-TTg, ngày 5/2/2013 về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quv định của Nghị quvết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016;

Quyết định số 131/QĐ- TTg, ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Sở hướng dẫn thực hiện như sau:

Trong kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2017 các đối tượng được hưởng chế độ như sau:

Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc và Miền núi, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT.

Giấy tờ để chứng minh đối tượng được hưởng ưu tiên theo các xã vùng sâu, vùng cao, hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,.... là bản photo sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã, phường.

Sở GD&ĐT Phú Yên yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiên cứu và nhanh chóng triển khai thực hiện đến tất cả các thành phần có liên quan; đảm bảo cho mọi học sinh có đủ điều kiện đều được hưởng quyền lợi ưu tiên, tránh tình trạng thắc mắc, khiếu nại sau này và đảm bảo cho quy trình triển khai công tác thi đúng thời gian và tiến độ…

Lập Phương