Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 6/8/2017 13:49

Phú Thọ: Đồng loạt tựu trường vào ngày 21/8

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó ngày tựu trường của các cấp học là 21/8. Tổ cức khai giảng năm học mới vào ngày tòn dân đưa trẻ đến trường 5/9.

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Đối với giáo dục mầm non và Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 5/9, còn cấp tiểu học, THCS và THPT bắt đầu từ 28/8. Ngày kết thúc học kỳ I của tất cả các cấp học trước ngày 7/1/2018.

Thời gian thực học: Đối với cấp mầm non và tiểu học có ít nhất 18 tuần; cấp THCS, THPT có ít nhất 19 tuần và Giáo dục thường xuyên có ít nhất 16 tuần.

Thời gian học kỳ II của tất cả các cấp học sẽ bắt đầu vào ngày 8/1/2018 và kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2018.

Thời gian thực học: Đối với cấp mầm non và tiểu học có ít nhất 17 tuần; cấp THCS, THPT có ít nhất 18 tuần và Giáo dục thường xuyên có ít nhất 16 tuần.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

Minh Phong