Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 1/3/2019 11:32

Phòng GD&ĐT không phát hành hồ sơ sổ sách của trường, giáo viên

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Các phòng GD&ĐT không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên.

Đó là lưu ý của Sở GD&ĐT Thái Nguyên trong văn bản mới đây về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Cũng trong văn bản này, sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc các trung tâm GDNN- GDTX và hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức, hành chính nhà trường theo Điều 5, Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên được phép chọn hình thức viết tay hoặc đánh máy khi trình bày các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của giáo viên và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 8, Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT và Điều 8, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

Lập Phương