Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 29/10/2015 20:00

Phối hợp tổ chức thi “Chinh phục vũ môn”, “Tự hào Việt Nam”

Phối hợp tổ chức thi “Chinh phục vũ môn”, “Tự hào Việt Nam”

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 2 Cuộc thi trực tuyến dành cho học sinh.

Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” dành cho học sinh THCS trên toàn quốc từ ngày 28/9/2015 đến 4/2016 (được phát động ngày 19/9/2015). 

Tính đến ngày 4/10/2015, trên toàn quốc có 22.711 học sinh đăng ký thi, trong đó có 16.324 học sinh tham gia thi.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” dành cho học sinh trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn quốc từ ngày 8/11/2015 đến ngày 17/01/2016.

Để tổ chức thành công các cuộc thi và thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT phối hợp với các tỉnh/thành Đoàn tạo điều kiện, khuyến khích, động viên học sinh của các nhà trường tích cực tham gia 2 cuộc thi trên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT báo cáo kết quả triển khai 2 cuộc thi nêu trên về Bộ GD&ĐT sau khi kết thúc Cuộc thi.

Hai cuộc thi “Chinh phục vũ môn” và “Tự hào Việt Nam” nhằm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016;

Đồng thời, triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Lập Phương