Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 3/11/2017 16:19

Phối hợp đề xuất giải quyết việc hợp đồng giáo viên

Phối hợp đề xuất giải quyết việc hợp đồng giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp đề xuất giải quyết việc hợp đồng giáo viên năm học 2017 - 2018.

Theo văn bản này, để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng biên chế, hợp đồng lao động giáo viên trong thời gian tới theo chỉ đạo tại văn bản số 1363/SNV-TCBC của Sở Nội vụ về việc giải thích các thắc mắc về sử dụng biên chế, hợp đồng lao động trong cơ quan đơn vị, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm học 2017 - 2018. Báo cáo phải gửi kèm Quyết định giao số lượng người làm việc cho từng đơn vị trường học trong năm học 2017 - 2018.

Một số vướng mắc, bất cập khi thực hiện văn bản số 1363/SNV-TCBC, đề xuất hướng giải quyết phù hợp với tình hình than giản biên chế.

Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 11/11/2017.

Lập Phương