Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 18/1/2017 21:07

Phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”

Phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có quyết định phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” với các nội dung chủ yếu sau:

Phạm vi và đối tượng: Phần mềm được áp dụng đối với các trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú nhằm đảm bảo thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong các bữa ăn tại nhà trường.

Hình thức sử dụng: Phần mềm được đăng tải trên website của Dự án bữa ăn học đường và được sử dụng miễn phí tại địa chỉ: www.buaanhocduong.com.vn.

Bộ GĐ&DT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường triển khai áp dụng phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” phù hợp với điều kiện của địa phương và gia đình.

Theo Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm