Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 7/10/2014 18:12

Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2014 - 2015

Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2014 - 2015

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và xét khen thưởng đối với các Sở GD&ĐT năm học 2014 - 2015.

Nội dung thi đua thực hiện theo 18 lĩnh vực công tác hoặc 17 lĩnh vực công tác (đối với các Sở GD&ĐT không thực hiện lĩnh vực giáo dục dân tộc).

Thang điểm đánh giá mỗi lĩnh vực công tác là 10 điểm. Tổng số điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 180 điểm hoặc 170 điểm đối với các sở thực hiện 17 lĩnh vực công tác.

18 lĩnh vực công tác cụ thể gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; giáo dục chuyên nghiệp; giáo dục dân tộc

Công tác học sinh, sinh viên, giáo dục ngoại khoá và y tế trường học; công tác giáo dục quốc phòng an ninh và quân sự, quốc phòng;

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

Công tác thanh tra; tổ chức cán bộ; công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động các nguồn lực xã hội;

Công tác tăng cường cơ sở vật chất và quy hoạch mạng lưới trường lớp, thiết bị dạy học;

Công tác pháp chế; thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác văn phòng, thi đua - khen thưởng.

Năm học 2014 - 2015, Bộ GD&ĐT tiếp tục chia các Sở GD&ĐT thành 7 vùng thi đua. Sở GD&ĐT có trách nhiệm cụ thể hóa các tiêu chí thi đua của Bộ, tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học;

Đồng thời, báo cáo về Bộ GD&ĐT tiêu chuẩn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua của địa phương (lưu ý không lấy danh hiệu thi đua làm tiêu chuẩn xét tặng hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân). Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/10/2014.

Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá bình xét thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng vào dịp tổng kết năm học, gửi về Bộ (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) trước ngày 15/8/2015;

Bộ GD&ĐT lưu ý: Không xét khen thưởng hoặc hạ một bậc khen thưởng đối với các sở giáo dục và đào tạo có vấn đề nổi cộm làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của Ngành như: Vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, tuyển sinh, thu góp, dạy thêm, học thêm; vi phạm đạo đức nhà giáo;

Ưu tiên xét khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nữ, các Sở GD&ĐT có thành tích đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, có sự vươn lên so với năm học trước trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Lập Phương

Tin tiêu điểm