Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 15/12/2018 06:46

Phấn đấu hết năm học 2018 - 2019 có ít nhất 5% trường được đánh giá ngoài

Ảnh minh họa/internet.Ảnh minh họa/internet.

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019.

Trong đó lưu ý hoạt động tự đánh giá phải thực hiện bảo đảm đúng quy trình để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá, chú trọng việc cải tiến chất lượng trong và sau quá trình tự đánh giá.

Phấn đấu đến hết năm học 2018 – 2019, có ít nhất 90% cơ sở giáo dục (đủ điều kiện đánh giá ngoài) hoàn thành quy trình tự đánh giá. Khuyến khích các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện đánh giá ngoài hoàn thành tự đánh giá trong năm học 2018-2019.

Phòng GD&ĐT quận huyện chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác tự đánh giá của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quản lý.

Về công tác đánh giá ngoài, phòng GD&ĐT quận huyện, các trường trung học phổ thông đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2018 - 2019 phải gửi hồ sơ đăng ký vềSở GD&ĐT trước ngày 1/3/2019.

Phấn đấu đến hết năm học 2018 - 2019 có ít nhất 5% cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài.

Các cơ sở giáo dục có thể đăng ký đánh giá ngoài nhằm chỉ công nhận kiểm định chất lượng giáo dục hoặc chỉ công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài nhằm công nhận đồng thời kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

Cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia đủ 5 năm tiếp tục thực hiện đăng ký đánh giá công nhận theo chu kỳ mới.

Phòng GD&ĐTquận huyện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quản lý thực hiện các nội dung nêu trên.

Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quận huyện tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi cho những đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và có chế tài đủ mạnh để xử lý những cơ sở giáo dục làm không tốt.

Các trường THPT, trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT gửi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục về phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 15/4/2019.

Phòng GD&ĐT quận huyện báo cáo tổng kết về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia về Sở GD&ĐT trước ngày 29/4/2019.

Lập Phương

Tin tiêu điểm