Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 12/10/2013 10:09

PCGDMNTNT tại Lào Cai: Tạo đà cho thế hệ chồi

PCGDMNTNT tại Lào Cai: Tạo đà cho thế hệ chồi

(GD&TĐ) - Là một tỉnh vùng cao biên giới với nhiều khó khăn, song Lào Cai được đánh giá như một điểm sáng trong bức tranh giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc. Với quyết tâm cao cùng sự đầu tư của tỉnh, ngành GD&ĐT…, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của Lào Cai đang phấn đấu cán đích trong năm 2013. 

(GD&TĐ) - Là một tỉnh vùng cao biên giới với nhiều khó khăn, song Lào Cai được đánh giá như một điểm sáng trong bức tranh giáo dục các tỉnh miền núi phía Bắc. Với quyết tâm cao cùng sự đầu tư của tỉnh, ngành GD&ĐT…, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của Lào Cai đang phấn đấu cán đích trong năm 2013. 

Quyết tâm cán đích trước  thời hạn

Trong nhiều năm qua, bậc học Mầm non tại Lào Cai đã được các cấp chính quyền, ngành GD& ĐT Lào Cai coi như nền móng, yếu tố tiên quyết để xây dựng vững chắc các cấp học tiếp theo. Chính vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã quan tâm và có sự chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ phổ cập giáo dục, tập trung các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi (PCGDMNTNT). 

Sự quyết tâm còn được thể hiện qua sự chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu PCGDMNTNT; Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án trên cùng một địa bàn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ PCGDMNTNT đối với các đơn vị cơ sở nhiều đợt để thúc đẩy đơn vị cơ sở thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Mặt khác, để phát triển giáo dục và PCGDMNTNT, Lào Cai đã chỉ đạo bố trí, sắp xếp hợp lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng học và các công trình phụ trợ theo quy định Điều lệ trường mầm non; Bảo quản, sử dụng có hiệu quả tài liệu, thiết bị đồ dùng, đồ chơi; Phát huy vai trò chủ động của các đơn vị xã, phường, thị trấn để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng. 

Đến nay, sau ba năm thực hiện nhiệm vụ PCGDMNTNT, UBND tỉnh đã tập trung các nguồn lực với tổng mức đầu tư là 588,7 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng công trình, mua thiết bị đồ dùng cho lớp 5 tuổi, thực hiện chính sách cho trẻ em ăn trưa tại trường; Thực hiện chính sách cho giáo viên hợp đồng…

Đặc biệt, Ban chỉ đạo PGGD các cấp đã nâng cao quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả nhiệm vụ           PCGDMNT NT.  Làm tốt công tác tuyên truyền đến hộ gia đình để đảm bảo duy trì số lượng trẻ em 5 tuổi đến trường, duy trì tỉ lệ chuyên cần và ăn bán trú tại trường. Cùng đó, Lào Cai đã huy động được tối đa số lượng trẻ 4 tuổi đến trường, lớp và từng bước huy động trẻ 2, 3 tuổi ra lớp. 

Cô và trò Trường Mầm non  Y Tý (Bát Xát – Lào Cai) trong giờ học với phần mềm vui học Kidsmart

Trái ngọt đầu mùa

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Phòng Mầm non,  Sở GD&ĐT Lào Cai - cho biết: Sau khoảng thời gian dài chuẩn bị cho công tác PGGDMNTNT, nhận thức về công tác này đã được nâng lên đáng kể. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ vai trò của giáo dục mầm non đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cũng từ đây, nhân dân tin tưởng vào nhà trường, tạo điều kiện cho con em đến trường, tích cực tham gia các hoạt động nhà trường. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực tham gia vào công tác      PCGDMNTNT.

Mặt khác, vì có nhận thức đầy đủ về công tác PCGDMNTNT nên công tác xã hội hóa giáo dục mần non cũng được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động ủng hộ về tinh thần, vật chất, sự tham gia của xã hội vào công tác giáo dục mầm non được đẩy mạnh…

Năm học vừa qua, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn tỉnh Lào Cai đã có 100% trường, 95,9% nhóm, lớp và 98,6% trẻ em thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. 81 trường mầm non đã sử dụng phần mềm dinh dưỡng Nutrikids để tính khẩu phần ăn cho trẻ ở những nơi có điều kiện. Các trường vùng thuận lợi đã tổ chức cho trẻ làm quen với máy vi tính thông qua các phần mềm vui học Kidsmart, phần mềm bút chì thông minh.

Đến nay, số trường được trang bị máy tính và kết nối Internet đạt 97,4%, tăng 1,4% so với năm học trước. Gần 3.000 cán bộ quản lý và giáo viên biết khai thác sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non đạt 99,95%; tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt 99,82%. 

Chuẩn bị PCGDMNTNT cũng đồng nghĩa việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Ngành Giáo dục Lào Cai đã thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ; Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ... Đặc biệt, ngành GD&ĐT đã tham mưu cho tỉnh tăng cường biên chế sự nghiệp giáo dục và tuyển dụng được hơn 900 giáo viên mầm non vào biên chế; Bổ sung hơn 400 giáo viên ngoài biên chế. 

Đối với cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng mầm non được tăng cường. Đến nay tổng số phòng học cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi của toàn tỉnh Lào Cai đã có tới 1101 phòng học/1101 lớp theo hướng kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, tỉ lệ phòng/lớp đạt 1/1... Lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ thiết bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu đạt 100%; 154/197 trường có máy tính và phầm mềm cho trẻ chơi; 197/197 điểm trường chính có đồ chơi ngoài trời... 

Với quyết tâm, sự đầu tư tổng thể cùng nỗ lực vượt khó, hy vọng Lào Cai sẽ trở thành một trong số không nhiều địa phương trên toàn quốc được công nhận đạt PCGDMTNT trước thời hạn. 

Đến nay, tại Lào Cai, bậc học Mầm non có 204 trường (tăng 07 trường), 2.686 nhóm, lớp; có 47.726 trẻ em. Riêng loại hình tư thục có 10 trường mầm non; 767 nhóm, lớp; 6.195 trẻ, chiếm 13,8%; Tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 89% tăng so với cùng kỳ năm học trước. Tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 14,6%. 

Tỉ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 99,95%, trong đó trẻ em gái đạt 99,8%; Trẻ em 5 tuổi học hòa nhập đạt 83,5%. 

Ngọc Hà