Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 17/7/2017 19:51

Nội hàm 9 nhiệm vụ ngành Giáo dục đều có điểm mới riêng

Nội hàm 9 nhiệm vụ ngành Giáo dục đều có điểm mới riêng

GD&TĐ - NGƯT Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐQT TrườngTHCS và THPT M.V.Lômônôxốp – đã có những chia sẻ tâm huyết về 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành Giáo dục trong năm học 2017 – 2018.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm học mới, theo NGƯT Nguyễn Phú Cường, vẫn là những vấn đề mà ngành Giáo dục đã làm từ nhiều năm. Điều này thể hiện rõ trong các cuộc vận động hay các khẩu hiệu và những chủ đề của ngành Giáo dục Thủ đô và của các nhà trường:

“Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy cô giáo là một tầm gương sáng”, “Trường học thân thiện- Học sinh tích cực”, “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực – Hiệu quả cao”, “Trường học không ma túy, không khói thuốc”, “Không nói lời thô tục, không bắt nạt học đường”, “Học trải nghiệm sáng tạo – Sống trách nhiệm yêu thương”…

Về 9 nhiệm vụ, NGƯT Nguyễn Phú Cường cho rằng, dù tên gọi không mới, nhưng nội hàm của từng nhiệm vụ có những điểm mới riêng.

Có những nhiệm vụ mà cơ quan quản lý giáo dục (Sở-Phòng) phải tích cực chủ động. Đó là các nhiệm vụ: rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục: phát triển nguồn nhân lực: phân luồng và định hướng nghề nghiệp.

Ví dụ, nhiệm vụ “rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học”, với Hà Nội, có cái mới và khó làm ngay được là “quy hoạch trường lớp phải mở rộng, thoát khỏi khu vực nội đô”; trong khi đó, cái khó với miền núi là “điểm trường chính nhưng không vội vàng, gắn với tiêu chuẩn của nông thôn mới”.

Có những nhiệm vụ mà mỗi trường cần nghiên cứu để chủ động thực hiện; như các nhiệm vụ: nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; hội nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục; phân luồng và định hướng nghề nghiệp.

Đơn cử, nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, không phải trường nào cũng chủ động xây dựng được “Các chương trình (ngoại ngữ) phải thiết kế theo hướng thực tế, mỗi bậc học cần đến đâu thiết kế chương trình thi đến đó” để báo cáo Sở GD&ĐT cho phép thực hiện tại trường mình.

Hay nhiệm vụ về tự chủ, trường ngoài công lập thì đã làm, còn trường công lập sẽ thực hiện Nghị định về “tự chủ trong nhà trường, nhất là tự chủ về nghiệp vụ, trong đó có tự chủ về nhân lực, tài chính”.

Về 5 giải pháp, NGƯT Nguyễn Phú Cường cho rằng, giải pháp 3 “tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục” là khá mạnh dạn khi khuyến khích xã hội hóa đầu tư vào những trường chất lượng cao theo hướng hội nhập quốc tế.

Với tư cách là người quản lý trực tiếp một nhà trường, theo NGƯT Nguyễn Phú Cường, khi nghiên cứu các nhiệm vụ và giải pháp, sẽ phân tích ở trường mình có điểm gì đã làm tốt thì cố gắng giữ vững, phát huy; những điểm làm chưa tốt thì đưa vào trọng tâm để làm được.

“Ví dụ, ở trường tôi sẽ lấy nhiệm vụ :nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý” và “ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục” trọng tâm.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhà trường sẽ tập huấn giáo viên trong nửa cuối tháng 7, đi sâu vào “bếp núc” của nghề cho tưng tổ bộ môn; Ban giám hiệu gửi thư yêu cầu giáo viên 14 điểm về ứng xử và trách nhiệm; Hội đồng quản trị lo tăng lương và các chế độ đãi ngộ….

Với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, nhà trường một mặt củng cố kỹ năng đã có năm trước về sổ điểm – học bạ điện tử, sẽ làm mới phần mềm thu phí, phần mềm ra đề kiểm tra, phần mềm đánh giá năng lực giáo viên.

Về giải pháp, chúng tôi lấy giải pháp “ đẩy mạnh công tác truyền thông” là trọng tâm cho năm học 2017-2018” - NGƯT Nguyễn Phú Cường chia sẻ.

Hiếu Nguyễn