Giáo dục

Ninh Thuận: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng, chống Corona

Ý THẢO - 17:00 07/02/2020
Các trường học tại Ninh Thuận thực hiện tổng vệ sinh lớp học. (Ảnh: Ý Thảo). Các trường học tại Ninh Thuận thực hiện tổng vệ sinh lớp học. (Ảnh: Ý Thảo).

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thông báo đến các cơ sở mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên, học viên trên toàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2/2020 (7 ngày) và có kế hoạch học bù đảm bảo chương trình giáo dục.

Thông báo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình tăng cường công tác quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học phòng, chống dich bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra, hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà, ôn tập trực tuyến,…

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Ninh Thuận yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các vẳn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, ngành Y tế và Sở GD&ĐT về công tác phòng, chống dich bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra.

Ý Thảo

Bình luận của bạn đọc