Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 28/10/2017 21:02

Ninh Thuận: lưu ý đổi mới kiểm tra, đánh giá năm học 2017 - 2018

Ninh Thuận: lưu ý đổi mới kiểm tra, đánh giá năm học 2017 - 2018

GD&TĐ - Quản lý chất lượng giáo dục là các hoạt động nhằm kiểm soát, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục, mức độ hoàn thành “sứ mệnh” và định hướng phát triển cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, dự báo xu hướng và khuyến nghị, đề xuất các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhấn mạnh điều này, trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định CLGD năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Ninh Thuận yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần đầu tư và thực hiện việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Về đổi mới kiểm tra, đánh giá, cần đảm bảo các yêu cầu: Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều phải chú trọng thực hiện theo định hướng đánh giá năng lực học sinh và giúp đỡ học sinh xác định đúng phương pháp học tập, động viên sự cố gắng và tạo được sự hứng thú trong quá trình học tập.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận kiến thức mỗi chương và cả chương trình môn học. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp; khi xác định ma trận đề, lãnh đạo nhà trường và giáo viên xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng.

Trong quá trình dạy học cấp THCS; giáo viên bộ môn quan tâm rèn luyện chữ viết, rèn luyện kỹ năng làm bài theo đặc thù của bộ môn, khắc phục những nhược điểm trong trình bày bài làm tự luận của học sinh; luyện tập thói quen không sử dụng bút xóa, bút chì trong quá trình làm các loại bài kiểm tra.

Trong quá trình dạy học và tiến hành thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ phải đảm bảo đúng đủ chuẩn kiến thức và kỹ năng đã được Bộ GD&ĐT quy định.

Triển khai thực hiện nghiêm túc và nền nếp những yêu cầu về đổi mới kiểm tra, đánh giá, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng, quản lý và bổ sung ngân hàng câu hỏi đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ để đánh giá học sinh đúng theo chuẩn kỹ năng và kiến thức, tích cực ngăn chặn những tiêu cực của dạy thêm học thêm…

Lập Phương

Tin tiêu điểm