Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 20/2/2018 14:00

Ninh Thuận: Khuyến khích ứng dụng CNTT trong kiểm định chất lượng giáo dục

Ninh Thuận: Khuyến khích ứng dụng CNTT trong kiểm định chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Thuận công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đưa ra định hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT khuyến khích các trường phổ thông tăng cường trang bị và ứng dụng CNTT trong kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD) nhằm đồng bộ hóa các hoạt động kiểm định CLGD giữa các cấp học, bậc học; giúp cho các cơ sở giáo dục thực hiện tin học hóa việc xây dựng và quản lý các điều kiện đảm bảo CLGD trong công tác tự đánh giá; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác kiểm định CLGD trên địa bàn và toàn tỉnh.

Các nhà trường trước khi tiến hành thu thập minh chứng, Hiệu trưởng (Chủ tịch hội đồng tự đánh giá) cần bám sát văn bản của Bộ GD&ĐT về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá CLGD của bậc học, cấp học và căn cứ vào hồ sơ hiện có của trường để xây dựng bảng dự kiến cụ thể hồ sơ minh chứng có sức thuyết phục cần thu thập cho từng chỉ số và triển khai đến các nhóm công tác.

Các minh chứng là hiện vật, cơ sở vật chất hiện có của trường thì cần thu thập các hồ sơ về thiết kế xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, sửa chữa, bổ sung hoặc thiết lập danh mục thiết bị, tài sản để làm minh chứng, hạn chế việc sử dụng ảnh chụp hoặc quan sát thực tế.

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định CLGD ở các trường để kịp thời chấn chỉnh, tư vấn thúc đẩy, hỗ trợ các trường thực hiện công tác tự đánh giá và thực hiện kế hoạch cải tiến nâng cao CLGD; tăng cường kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm định CLGD của các phòng GD&ĐT.

Lập Phương

Tin tiêu điểm