Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 24/2/2018 17:55

Ninh Bình: Nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường cảm hóa học sinh hư

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên”. Trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường trong cảm hóa học sinh hư, chậm tiến bộ.

Theo kế hoạch này, Sở GD&ĐT yêu cầu mỗi đơn vị trường học nếu có thanh niên, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật, phối hợp với các cấp, các ngành, xã, phường, thị trấn, hằng năm ít nhất phải giáo dục, cảm hóa học sinh với số lượng từ 1 – 3 thanh niên, thiếu niên hư, chậm tiến bộ.

Đồng thời, xác định việc thực hiện Chỉ thị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của ngành, của cơ sở giáo dục, tránh làm hình thức.

Những công tác trọng tâm được đề ra nhằm thực hiện nhiệm vụ nói trên là tổ chức ký kết phối hợp thực hiện giữa nhà trường với đoàn thể, chính quyền trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến; thực hiện công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật; tiếp tục duy trì, nhân rộng 10 mô hình phong trào đang phát huy hiệu quả trên địa bàn...

Lập Phương

Tin tiêu điểm