Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 31/5/2019 10:33

Ninh Bình lên kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương đối với cấp THCS và THPT đã được Sở GD&ĐT Ninh Bình ban hành. Nội dung giáo dục địa phương được xây dựng nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… tỉnh Ninh Bình. 

Từ đó, góp phần hình thành các năng lực, phẩm chất học sinh được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh ở THCS và THPT, nội dung giáo dục của địa phương được tổ chức dưới hình thức chuyên đề với tổng thời lượng là 35 tiết/ năm học (đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí (THCS), Lịch sử (THPT), Địa lí (THPT), GDCD (THCS), Giáo dục kinh tế và pháp luật (THPT), Âm nhạc (THCS), Mĩ thuật (THCS), Nghệ thuật (THPT), Công nghệ…). Dự kiến tổ chức biên soạn 1 cuốn/lớp (đối với cấp THCS và THPT).

Ninh Bình xây dựng 2 cuốn tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên của 2 cấp học: THCS, THPT. Bộ tài liệu này sẽ được xem như là bộ tài liệu giáo khoa phục vụ cho công tác giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thống kê tỉnh, Trường ĐH Hoa Lư, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định.

Ban biên soạn gồm tập hợp các chuyên gia, cán bộ khoa học, công nghệ, các nhà hoạt động văn hóa, nghệ sĩ và nghệ nhân tiêu biểu am hiểu về địa phương tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

Hội đồng thẩm định gồm tập hợp các chuyên gia, cán bộ khoa học, công nghệ, các nhà hoạt động văn hóa, nghệ sĩ và nghệ nhân tiêu biểu am hiểu về địa phương tham gia thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên các trường THCS, THPT trong tỉnh về nội dung, hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong thực hiện nội dung giáo dục địa phương; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trong và ngoài lớp học.

Cụ thể, trước tháng 7/2021 sẽ tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy lớp 6; trước tháng 7/2022, tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy lớp 7 và lớp 10; trước tháng 7/2023, tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy lớp 8 và lớp 11; trước tháng 7/2024, tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy lớp 9 và lớp 12.

Hải Bình

Tin tiêu điểm