Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 3/1/2018 07:32

Ninh Bình khảo sát dạy học ngoại ngữ cấp trung học

Ninh Bình khảo sát dạy học ngoại ngữ cấp trung học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình hướng dẫn việc khảo sát nhằm phục vụ cho việc đánh giá chương trình tiếng Anh 7 năm và 10 năm trên địa bàn tỉnh.

Hình thức khảo sát là trực tuyến và trực tiếp. Với hình thức khảo sát trực tuyến, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị gửi đường dẫn cho giáo viên và học sinh hoàn thành phiếu khảo sát trực tuyến tại https://goo.gl/fwNVjf.

Số lượng như sau: Mỗi trường THCS: 1 giáo viên tiếng Anh và 4 học sinh (1 học sinh/khối lớp); mỗi trường THPT: 3 giáo viên tiếng Anh và 3 học sinh (1 học sinh/khối lớp).

Khảo sát trực tiếp đối với lớp 9: Lựa chọn 40 học sinh trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình), trong đó 20 học sinh học chương trình tiếng Anh hệ 7 năm và 20 học sinh học hệ 10 năm.

Đối với lớp 12: Lựa chọn 40 học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng, trong đó 20 học sinh học chương trình tiếng Anh hệ 7 năm và 20 học sinh học hệ 10 năm.

Thời gian dự kiến ngày 9/1/2017.

Lập Phương