Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 26/10/2017 10:48

Ninh Bình hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2017-2018 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Mục tiêu nhằm động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động toàn ngành chủ động đổi mới sáng tạo, quyết tâm thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhằm đổi mới căn bản chất lượng giáo dục, đào tạo; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác năm học 2017-2018.

Nội dung thi đua gồm: Thực hiện theo 11 lĩnh vực công tác đối với các phòng GD&ĐT; 9 lĩnh vực công tác đối với Trung tâm GDTX tỉnh; 8 lĩnh vực công tác đối với các trường THPT, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Hướng nghiệp tỉnh. Mỗi lĩnh vực công tác được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, được làm tròn đến 0,1.

Các cơ sở giáo dục trong ngành có trách nhiệm cụ thể hóa các tiêu chí thi đua của Sở GD&ĐT, tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, của Khối thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua, thẩm định minh chứng, sản phẩm đổi mới, sáng tạo.

Kết thúc năm học, các đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đổi mới, sáng tạo trong dạy và học kèm minh chứng, sản phẩm gửi về Sở GD&ĐT (qua bộ phận thi đua - khen thưởng thuộc Văn phòng Sở) trước ngày 05/6/2018 để Sở GD&ĐT xét, đề nghị khen thưởng.

Các phòng của Sở, Công đoàn giáo dục tỉnh xây dựng nội dung đánh giá chi tiết cho mỗi lĩnh vực (nội dung thi đua); kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức phong trào thi đua.

Cùng với đó, thẩm định báo cáo, minh chứng, sản phẩm; đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua của các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở; trường hợp các minh chứng, sản phẩm ngoài khả năng thẩm định (nếu có), đơn vị tham mưu trình Giám đốc Sở lập Hội đồng thẩm định, đánh giá; gửi kết quả về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành trước ngày 5/6/2018.

Lập Phương

Tin tiêu điểm