Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 13/7/2017 14:12

Ninh Bình: Giữ vững trường chuẩn, khuyến khích giáo viên trên chuẩn

Ninh Bình: Giữ vững trường chuẩn, khuyến khích giáo viên trên chuẩn

GD&TĐ - Chia sẻ niềm vui trước thềm hội nghị giám đốc Sở GD&ĐT 63 tỉnh thành, ông Vũ Văn Kiểm - Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình - cho biết: Hiện nay, quy mô trường, lớp các cấp học tại Ninh Bình được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được củng cố vững chắc và nâng cao.

Ông Vũ Văn Kiểm cho biết: Năm học vừa qua, tỉnh Ninh Bình có nhiều mô hình hay trong việc đổi mới, sáng tạo trong công tác dạy và học, đặc biệt là trong công tác xã hội hóa giáo dục. Ninh Bình đã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2016.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được tăng cường đáp ứng yêu cầu dạy và học, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn ngành đến nay đạt 85,4%. Ngành GD-ĐT đã tích cực phối hợp với các địa phương chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và việc củng cố, duy trì nâng cao mức độ chuẩn đạt được sau 5 năm.

Toàn tỉnh có 81,5% trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1, có 9,3% trường đạt chuẩn mức độ 2; 100% trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 1, có 60% trường đạt chuẩn mức độ 2; có 78,2% trường THCS và 33,3% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, ngành chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tổ chức nhiều chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cốt cán của tỉnh và hầu hết cán bộ, giáo viên các cấp học ở các bộ môn, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, có 99,9% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đạt 82,06%.

Theo ông Vũ Văn Kiểm, trong năm học sắp tới và các năm học tiếp theo, ngành Giáo dục Ninh Bình tiếp tục tham mưu cho các cấp chính quyền tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay.

Làm tốt công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên đủ số lượng, chủng loại theo quy định; khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, tạo nền tảng, cơ sở vững chắc cho nền giáo dục của địa phương.

Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học các cấp, Quỹ Khuyến học, khuyến tài các địa phương và các tổ chức xã hội huy động các nguồn lực động viên về vật chất và tinh thần cho học sinh; tạo sự hưởng ứng đồng thuận của gia đình và xã hội cùng ngành GD-ĐT chăm lo công tác đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Vân Anh