Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 16/4/2018 11:17

Ninh Bình: Đồng ý dừng hoạt động Trung tâm Anh ngữ Golden Key Popodoo

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Ngày 13/4/2018, Sở GD&ĐT Ninh Bình có văn bản số 403/SGDĐT-GDCNTX đồng ý dừng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trung tâm Anh ngữ Golden Key Popodoo Smart English.

Văn bản này ghi rõ: Sở GD&ĐT Ninh Bình nhận được báo cáo số 01/2018-TNHH/KĐ ngày 4/4/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ và Giáo dục Kim Đồng về việc dừng hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Golden Key Popodoo Smart English vì lí do:

Công ty TNHH Dịch vụ và Giáo dục Kim Đồng đã quyết định giải thể trung tâm Anh ngữ Golden Key Popodoo Smart English từ ngày 01/3/2018 (do số học viên ít, không đủ chi phí chi trả cho các hoạt động).

Về việc này, Sở GD&ĐT Ninh Bình đồng ý cho Trung tâm Anh ngữ Golden Key Popodoo Smart English trực thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và Giáo dục Kim Đồng (địa chỉ: Phố Nam Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn) dừng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ kể từ ngày 16/4/2018.

Sở GD&ĐT đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ và Giáo dục Kim Đồng hoàn tất các thủ tục hành chính với các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Lập Phương