Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 29/11/2017 10:29

Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình hướng dẫn triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018.

Một trong những nhiệm vụ chung được Sở này đưa ra trong hướng dẫn là tích cực triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử; cập nhật thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử và thư điện tử trong ngành GD&ĐT; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua mạng;

Tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm quản lý trường học trực tuyến; tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường.

Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh, khai thác kho bài giảng e-learning tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn; tăng cường sử dụng trang "Trường học kết nối" của Bộ GD&ĐT; ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích hợp CNTT vào từng môn học.

Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý; tăng cường tham mưu đầu tư, nâng cấp hạ tầng về CNTT tại đơn vị, huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT; ứng dụng trường học điện tử, lớp học điện tử ở những đơn vị có điều kiện...

Trong hướng dẫn này, Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh không cho phép các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sở hữu và khai thác tài sản dữ liệu giáo dục vào bất kỳ mục đích nào khi chưa được phép của cơ quan quản lý.

Lập Phương