Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 28/3/2017 13:07

Những nội dung quan trọng khi tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia

Những nội dung quan trọng khi tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Yêu cầu tổ chức thực hiện ôn tập thi THPT quốc gia được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu cụ thể tới các trường THPT.

Lưu ý hồ sơ quản lí, giảng dạy ôn tập

Hồ sơ quản lí, giảng dạy ôn tập phải có kế hoạch giảng dạy, giáo án của giáo viên, sổ đầu bài của mỗi lớp ôn tập, sổ ghi kết quả các lần khảo sát của mỗi lớp ôn tập đến từng học sinh, hệ thống đề kiểm tra, khảo sát; sổ trực của cán bộ quản lí.

Tài liệu giảng dạy ôn tập

Tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên cần chú ý bám sát sách giáo khoa, sách bài tập; tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn trong chương trình lớp 12;

Chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT, quan tâm giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức; Chú ý các yêu cầu chỉ đạo mới về dạy và học đã nêu tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học.

Phân công giáo viên hướng dẫn ôn tập

Cần lựa chọn các giáo viên có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn tốt, ưu tiên nhiệm vụ ôn tập cho học sinh lớp 12.

Đối với các trường có khó khăn về giáo viên, cần chủ động phối hợp với các trường THPT trên địa bàn trong việc xây dựng kế hoạch mời giáo viên thỉnh giảng cho công tác hướng dẫn học sinh ôn tập.

Tổ chức các lớp ôn tập

Căn cứ kết quả học tập hàng ngày, kết quả khảo sát, sự lựa chọn môn thi của học sinh, phân loại học sinh thành các nhóm đối tượng để tổ chức ôn tập cho phù hợp (học sinh thi để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; học sinh thi để xét công nhận tốt nghiệp).

Quan tâm giúp đỡ học sinh học lực yếu, giúp các em nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình. Phân công cụ thể giáo viên kèm học sinh, nhóm học sinh yếu. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Trong quá trình ôn tập cần hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp; kết hợp giữa hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp; sắp xếp thời gian ôn tập hợp lí, đảm bảo hiệu quả cao nhưng không quá tải.

Ra đề kiểm tra, đánh giá khi ôn tập

Căn cứ bộ đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT, căn cứ nội dung đã được tập huấn, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tuân thủ việc xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra, đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan (trừ môn Ngữ văn), phù hợp theo quy trình ra đề chuẩn hóa, đảm bảo tỷ lệ các câu hỏi theo từng mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Mức độ yêu cầu của đề thi phải phù hợp với đối tượng học sinh và đồng thời bám sát yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn và cấu trúc của đề thi để đánh giá đúng chất lượng học sinh, từ đó giúp giáo viên điều chỉnh về nội dung, phương pháp giảng dạy và động viên học sinh nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung của toàn lớp, toàn trường.

Hải Bình

Tin tiêu điểm