Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 29/6/2015 15:30

Những nội dung đặc biệt quan trọng cán bộ coi thi cần lưu ý

Những nội dung đặc biệt quan trọng cán bộ coi thi cần lưu ý

GD&TĐ - Kỳ thi THPT quốc gia 2015, các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi cần đặc biệt lưu ý những nội dung sau:

Không mang điện thoại, túi xách và các vật dụng không được phép vào phòng thi.

Không làm việc riêng trong lúc coi thi, không xem đề thi, không được giúp đỡ thí sinh làm bài dưới bất kỳ hình thức nào.

Không ký thừa giấy thi, giấy nháp. Cán bộ coi thi số 2 ký trước, phát cho thí sinh, yêu cầu thí sinh điền đủ thông tin. Cán bộ coi thi số 1 chỉ ký khi thí sinh đang làm bài, kiểm tra thông tin thí sinh ghi trên bài thi, nhất là thông tin về số Báo danh, mã đề (với môn trắc nghiệm). Cán bộ coi thi số 1 chỉ ký khi thí sinh đã điền đủ thông tin. Bài thi thí sinh đang làm phải có đủ chữ ký của 2 cán bộ coi thi.

Khi thu bài, Cán bộ coi thi số 1 phải đếm đủ số bài, số tờ. Với từng bài thi, số tờ ghi trong ô tổng số tờ trên giấy thi và số tờ ghi ở phiếu nộp bài thi phải trùng khớp với số tờ thực tế.

Thí sinh chỉ được phép rời phòng thi sau khi Cán bộ coi thi số 1 thu xong toàn bộ bài thi, đếm số bài, số tờ trùng khớp với số bài, số tờ trên Phiếu thu bài thi.

Cán bộ coi thi số 1 phải thu bài của tất cả thí sinh trong phòng thi, kể cả thí sinh vi phạm và thí sinh không làm được bài.

Khi nộp bài, sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh. Nộp bài thi và ký biên bản bàn giao bài thi theo đúng quy định.

Nhiệm vụ của cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi phải có mặt đúng giờ tại điểm thi để làm nhiệm vụ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng, không được hút thuốc, không được sử dụng các loại đồ uống có cồn;

Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi số 1 gọi tên thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi số 2 dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định quy chế thi.

Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi số 1 đi nhận đề thi, cán bộ coi thi số 2 nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh (không ký thừa); hướng dẫn và kiểm tra thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài.

Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi số thứ nhất giơ cao phong bì đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong, yêu cầu hai thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản xác nhận bì đề thi còn nguyên nhãn niêm phong; mở bì đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác, cần báo ngay cho Trưởng điểm thi xử lý; phát đề thi cho từng thí sinh;

Khi thí sinh bắt đầu làm bài, cán bộ coi thi số thứ nhất đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; cán bộ coi thi số thứ hai bao quát chung.

Trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi số bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi số còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi; cán bộ coi thi số không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định.

Việc cán bộ coi thi số ký và ghi họ tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp phát bổ sung cho thí sinh được thực hiện theo quy trình quy định.

Cán bộ coi thi phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi. Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, cán bộ coi thi nộp các đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng điểm thi phân công;

Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài (đối với bài thi tự luận), sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì cán bộ coi thi phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để giải quyết;

Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì cán bộ coi thi phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi;

Trước khi hết giờ làm bài 15 phút, cán bộ coi thi thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết;

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất phải yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và tiến hành thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản. Cán bộ coi thi thứ hai duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi; cán bộ coi thi thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài vừa nhận bài thi của thí sinh.

Khi nhận bài, phải đếm đủ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tên vào các Phiếu thu bài thi. Thu xong toàn bộ bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi;

Các cán bộ coi thi kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh. Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi của thí sinh.

Cán bộ coi thi thứ nhất trực tiếp mang túi bài thi, cùng cán bộ coi thi thứ hai đến bàn giao bài thi cho thư ký của Điểm thi ngay sau mỗi buổi thi. Mỗi túi bài thi phải được kiểm tra công khai và đối chiếu số bài và số tờ của từng bài kèm theo, Phiếu thu bài thi và các biên bản xử lý kỷ luật cùng tang vật (nếu có);

Sau khi bàn giao xong bài thi, túi đựng bài thi và phiếu thu bài của từng phòng thi được thư ký của Điểm thi cùng hai cán bộ coi thi niêm phong tại chỗ. Mỗi túi bài thi dán 3 nhãn niêm phong vào chính giữa 3 mép dán, hai cán bộ coi thi ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi. Thư ký của Điểm thi và hai cán bộ coi thi ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao.

Với môn thi trắc nghiệm

Khi coi thi các môn trắc nghiệm, ngoài trách nhiệm được quy định như trên, cán bộ coi thi phải thực hiện các công việc sau: Nhận Phiếu TLTN, ký tên vào Phiếu TLTN;

Phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu TLTN;

Phát đề thi cho thí sinh sao cho 2 thí sinh ngồi cạnh nhau (theo cả hàng ngang và hàng dọc) không có cùng mã đề thi. Khi phát đề thi, yêu cầu thí sinh để đề thi dưới Phiếu TLTN và không được xem đề thi. Khi thí sinh cuối cùng nhận được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu TLTN, ghi mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

Không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu TLTN phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu TLTN của thí sinh (so sánh mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu TLTN và ghi trên Phiếu thu bài thi với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh);

Bàn giao cho thư ký của Điểm thi túi bài thi chứa toàn bộ Phiếu TLTN đã được xếp sắp theo số báo danh từ nhỏ đến lớn và một bản Phiếu thu bài thi đã điền mã đề thi và có đủ chữ ký thí sinh dự thi. Một bản Phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi được bàn giao cho lãnh đạo điểm thi.

"Trước hết, số lượng phòng thi có thể thay đổi ở một số môn thi, dẫn đến thay đổi số lượng cán bộ coi thi, giám sát và thư ký. Vì vậy, tại các điểm thi, Điểm trưởng phải lập kế hoạch phân công cán bộ coi thi, giám sát, thư ký cho phù hợp với từng môn thi và công khai cho mọi người có liên quan biết để thực hiện. 

Ở một số điểm thi, thí sinh phải thay đổi phòng thi ở một số môn thi. Thông tin về môn thi, phòng thi của từng môn được in trên Thẻ dự thi. 

Tại những điểm thi này, bảng ảnh phòng thi sẽ thay đổi ở một số môn thi, vì thế Điểm trưởng phải chỉ đạo thư ký thay đổi bảng ảnh phù hợp. Bảng ảnh được in màu chất lượng cao từ cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý thi.

Số buổi thi khác nhau giữa các điểm thi, từ 4 đến 8 buổi thi. Có thể các buổi thi sẽ không liên tục do không có thí sinh đăng ký môn thi của buổi thi đó.

Môn thi Ngoại ngữ có cả phần thi viết và phần thi trắc nghiệm. Thí sinh được phát đồng thời cả giấy thi và phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi nộp bài, thí sinh phải ký vào 1 Phiếu thu bài thi viết và 2 Phiếu thu bài thi trắc nghiệm.   

Trước kỳ thi tối thiểu 1 tuần, Điểm trưởng liên hệ với điểm phó phụ trách cơ sở vật chất, cùng với thư ký khảo sát, vẽ sơ đồ phòng thi, lên phương án bảo vệ kỳ thi". 
- TS Dương Đức Hùng - Ủy viên thường trực Hội đồng thi Trường ĐH Hải Phòng

Lập Phương