Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 5/9/2018 14:39

Những khoản không được thu trong cơ sở giáo dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lâm Đồng hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách. Trong đó nêu rõ các khoản không được thu trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể như sau:

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường; bảo đảm an ninh nhà trường; vệ sinh lớp học; vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quan lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban dại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Đồ dùng cá nhân trực tiếp phục vụ bán trú của học sinh; học phẩm đối với mầm non: Nhà trường phải thống nhất với cha mẹ học sinh về mẫu, màu sắc để cha mẹ học sinh tự mua và đưa đến trường cho học sinh.

Nhà trường không thu đóng góp của phụ huynh học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định như: Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, bảo vệ trường, nước sinh hoạt, hoạt động tập thể, thi đua khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi…

Các trường không được thu tiền vệ sinh trường lớp và các công trình vệ sinh, các trường phải tổ chức cho học sinh lao động để rèn luyện kĩ năng sống, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cơ sở vật chất trường, lớp học.

Các nhà trường thống nhất với cha mẹ học sinh về mẫu, màu sắc để cha mẹ học sinh tự may đồng phục và mua sách, vở và đồ dùng học tập cho học sinh.

Các tổ chức, cá nhân thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, các bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường học tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào…

Lập Phương

Tin tiêu điểm