Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/11/2017 18:28

GS.TS Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội:

Nhiều sự chọn lựa cho giáo viên và học sinh

GD&TĐ - Tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục trong đó có nội dung: Một chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa sẽ mang lại những hiệu quả tích cực.

Để cụ thể hóa việc thực hiện chương trình giảng dạy có nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố sách giáo khoa. Sách giáo khoa là một yếu tố rất quan trọng, vì sách giáo khoa có các chức năng chính như: là nguồn cung cấp thông tin khoa học và có chức năng hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và hoạt động học trong nhà trường. Chức năng thứ nhất là chức năng cung cấp thông tin. Chức năng thứ hai là chức năng sư phạm.

Việc cung cấp thông tin ngày nay không chỉ từ một nguồn thông tin duy nhất là sách giáo khoa, cũng không phải chỉ từ nguồn giáo viên mà học sinh có thể truy cập thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau do sự phát triển của công nghệ thông tin. Hơn nữa, việc tổ chức quá trình hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy và hoạt động học rất đa dạng.

GS.TS Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội

Mà tác giả của một cuốn sách giáo khoa chỉ là từ một đến một số người, trong khi người dạy và người học có số lượng vô cùng đông đảo, cho nên sự sáng tạo là vô cùng đa dạng. Bên cạnh đó yêu cầu của từng đối tượng học sinh và từng vùng, từng miền cũng rất khác nhau. Như vậy một cuốn sách giáo không thể phản ánh được tất cả sự đa dạng ấy.

Cho nên để mở rộng sự đa dạng trong quá trình giảng dạy, người ta có thể mở rộng ra nhiều sách giáo khoa, nhiều bộ sách giáo khoa. Và có nhiều bộ sách giáo khoa thì người dạy và người học có nhiều sự chọn lựa, mở ra cơ hội lựa chọn cho giáo viên và học sinh truyền thụ cũng như lĩnh hội kiến thức đa dạng và phong phú hơn.

Trong một môi trường đa dạng nhiều bộ sách giáo khoa như vậy sẽ thuận tiện cho người dạy và người học được lựa chọn. Người ta có thể chọn một cuốn để sự dụng, hoặc người ta có thể kết hợp nhiều cái hay của nhiều cuốn sách giáo khoa lại thành cái riêng của mỗi người.

Minh Châu (ghi)