Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 17/1/2017 15:29

Nhiều học sinh chọn học cả tiếng Trung và tiếng Nhật

Nhiều học sinh chọn học cả tiếng Trung và tiếng Nhật

GD&TĐ - Nhiều học sinh chọn học cả tiếng Trung và tiếng Nhật, trong đó một trong hai ngoại ngữ này được chọn làm Ngoại ngữ 1, còn lại là Ngoại ngữ 2.

Môn tiếng Trung được dạy tại 9 tỉnh, tại 28 trường THCS và 18 trường THPT với khoảng 12.000 học sinh, chủ yếu là học sinh chọn làm Ngoại ngữ 1.

Môn tiếng Nhật được dạy tại 7 tỉnh, tại 32 trường với khoảng 25.000 học sinh, bao gồm học sinh chọn làm Ngoại ngữ 1 và Ngoại ngữ 2.

Đây thông tin trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016 - 2017 về giáo dục trung học của Bộ GD&ĐT tại hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017.

Cũng theo báo cáo này, Tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc được dạy học như là môn ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2.

Đối với tiếng Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn, số lượng học sinh học chiếm khoảng 1% và chỉ có một số địa phương có điều kiện triển khai theo nhu cầu của người học. Cụ thể như sau:

Đối với tiếng Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn, số lượng học sinh học chiếm khoảng 1% và chỉ có một số địa phương có điều kiện triển khai theo nhu cầu của người học. Cụ thể như sau:

Tiếng Đức được dạy ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Học sinh chọn học tiếng Đức là Ngoại ngữ 1 hoặc Ngoại ngữ 2. Số lượng học sinh như sau: Ngoại ngữ 1 có 218 học sinh Hà Nội, 130 học sinh TP Hồ Chí Minh; Ngoại ngữ 2 có 1.041 học sinh Hà Nội, 592 học sinh TP Hồ Chí Minh, 120 học sinh Đà Nẵng.

Tiếng Nga được dạy tại 10 tỉnh (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) tại 1 trường THCS và 12 trường THPT. Học sinh chọn học tiếng Nga là Ngoại ngữ 1 với số lượng khoảng 1.200 học sinh.

Đối với môn tiếng Pháp, tình hình dạy học tiếp tục được duy trì ổn định và nâng cao chất lượng.

Đến năm học 2016-2017, tiếng Pháp tiếp tục được dạy ở 34 tỉnh. Học sinh chọn học theo một trong các chương trình: Chuyên, Tăng cường, Song ngữ, Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2. Số lượng học sinh như sau: 6.691 học sinh tiểu học; 8.228 học sinh THCS; 27.603 học sinh THPT.

Lập Phương

Tin tiêu điểm