Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/2/2018 22:54

Nhiều điểm mới dự kiến sửa đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018

Nhiều điểm mới dự kiến sửa đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố xin góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Khung điểm ưu tiên theo khu vực chỉ chênh nhau 0,25 điểm

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế mà Bộ GD-ĐT vừa công bố đã điều chỉnh như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Chỉ xác định điểm “sàn” đối với nhóm ngành sư phạm

Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ ĐH, cao đẳng, trung cấp: căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa sử dụng để xét tuyển. 

Đối với các ngành khác, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

Những trường không công khai đầy đủ các thông tin không được thông báo tuyển sinh

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường  phải cung cấp đầy đủ các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng: cơ sở vật chất (phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm và các trang thiết bị chính yếu, học liệu), đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất trước một năm so với năm tuyển sinh theo khối ngành cùng một số thông tin quan trọng khác trong Phụ lục kèm theo quy chế, những trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định thì này không được thông báo tuyển sinh.  

Bộ GD - ĐT kiểm tra việc kê khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng của các trường. 

Trong trường hợp thay đổi nội dung đề án, trường phải công bố trước ít nhất 10 ngày tính đến ngày đầu tiên thí sinh điều chỉnh nguyện vọng và có trách nhiệm thông báo tới thí sinh có liên quan đến việc thay đổi nội dung đề án của trường.

Trường hợp bị phát hiện kê khai thông tin không đúng với điều kiện thực tế thì bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 25 của Quy chế này.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi trước ngày 30/02/2018 theo địa chỉ về Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung chi tiết Dự thảo TẠI ĐÂY 

T.T

Tin tiêu điểm