Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 18/7/2017 16:10

Nhà trường không được tùy tiện lập quỹ

Nhà trường không được tùy tiện lập quỹ

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục không được tùy tiện lập các quỹ hoặc để Ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện.

Đây là nội dung tại hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 – 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở GD&ĐT Hà Nội mới ban hành.

Cũng theo văn bản này, với các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị nhà trường, Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện theo nguyên thắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh, học sinh.

Bên đóng góp không được gắn bất kỳ điều kiện rang buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường,

Các đơn vị chỉ được tiến hành vận động, thực hiện sau khi có sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh. Phụ huynh học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT lưu ý, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân;

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học: các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho CBQL, giáo viên và nhân viên nhà trường…

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định.

Lập Phương