Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 9/7/2018 14:00

Người học Sư phạm phải đảm bảo kỹ năng thực hành

Ảnh minh họa/Minh PhongẢnh minh họa/Minh Phong

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo lần 2 Thông tư "Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên".

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi tắt là Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp).

Thông tư này áp dụng đối với trường đại học, cao đẳng và trung cấp được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi tắt là cơ sở đào tạo giáo viên) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về khối lượng kiến thức tối thiểu, theo Điều 4 dự thảo thông tư có nêu:

Đối với trình độ trung cấp: Khối lượng học tập tối thiểu 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và có thời gian học tập là 2 năm học.

Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành phải đảm bảo: lý thuyết chiếm từ 55% - 60%; thực hành từ 40% - 45%.

Trình độ cao đẳng: Khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ và có thời gian học tập là 3 năm học. Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành phải đảm bảo: lý thuyết chiếm từ 60% - 65%; thực hành từ 35% - 40%.

>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO THÔNG TƯ TẠI ĐÂY

Minh Phong