Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 29/1/2014 18:21

Nghiên cứu mở mã ngành về xuất bản, in

Nghiên cứu mở mã ngành về xuất bản, in

GD&TĐ - Nghiên cứu mở mã ngành đào tạo, dạy nghề về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; mã ngạch lương với biên tập viên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản.
Đây là một trong những nội dung của Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn 2030 mới được Thủ tướng phê duyệt.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

Quy hoạch cũng nêu rõ: Chỉ xem xét thành lập mới nhà xuất bản đối với ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có nhà xuất bản; hoàn thành rà soát, sắp xếp lại các nhà xuất bản vào năm 2015.

Không thành lập mới cơ sở in trong khu dân cư và thực hiện di dời các cơ sở in ra ngoài khu dân cư; có kế hoạch từng bước đưa các cơ sở in vào khu công nghiệp. Phấn đấu đến 2030, có từ 70 – 80% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại, không còn cơ sở in đặt trong khu dân cư.

Hải Bình