Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 1/1/2014 09:13

Nghiên cứu chính sách về GD thể chất trong nhà trường

Nghiên cứu chính sách  về GD thể chất  trong nhà trường

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục phát triển GD thể chất - thể thao trong nhà trường.

Tại thông báo này, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các cơ chế, chính sách cần thiết trong lĩnh vực giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Chủ động lựa chọn, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tham gia các hoạt động thường niên của thể thao học sinh ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện, khả năng của Việt Nam, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tham dự.

Đồng thời, đề xuất các hình thức khen thưởng cụ thể đối với một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5, bảo đảm đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

PV